ZORGANIZUJ DLA NAS ZBIÓRKĘ

To szalenie proste! Forma, czas, grupa docelowa – to zależy wyłącznie od Twojej kreatywności i odwagi.

Możesz zorganizować spotkanie przy kawie i domowych wypiekach, możesz zorganizować kolację dobroczynną,
albo wieczór filmowy w małym gronie –
możliwości są nieograniczone!

Zbiórka publiczna

Jeśli chcecie przeprowadzić zbiórkę publiczną, serdecznie zachęcamy was do tego! Zapoznajcie się wtedy koniecznie z przepisami dotyczącymi zbiórek publicznych.

Zbiórki publiczne przeprowadzać mogą: fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne, czy też komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej. Do zawiązania komitetu potrzebne są co najmniej trzy osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane.

Więcej informacji na temat organizowania zbiórek, różnic między zbiórką publiczną, wymagającą zezwolenia, a zbiórką niepubliczną, która go nie wymaga, znajdziesz tutaj:

Zbiórka niepubliczna

na którą nie potrzeba zezwolenia.

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiórkach publicznych zezwolenie
nie jest potrzebne:

Do zbiórek tzw. ‘koleżeńskich’, przeprowadzanych w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie, lokalach prywatnych wśród grona znajomych

do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, dbywających się na podstawie zezwolenia władz szkolnych

Do zbiórek przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki są przeprowadzane w miejscach publicznych

Do zbierania ofiar na cele religijne i na terenie kościołów

kościelną działalność
charytatywno-opiekuńczą
działalność naukową,
oświatową i wychowawczą

Zbiórką szkolną jest akcja, w której biorą udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły. Po zakończeniu akcji warto przygotować sprawozdanie z wydarzenia. Jeśli zbiórka organizowana jest na terenie szkoły, lecz uczestniczą w niej osoby z zewnątrz lub odbywa się ona poza murami szkolnymi, akcja może mieć już wymiar publiczny. W tym przypadku wymagane jest już zgłoszenie jej i opublikowanie na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych  zbiorki.gov.pl

ZBIÓRKA
PRZEZ PORTALE INTERNETOWE

Coraz bardziej popularną formą zbiórek finansowych cieszy się w Polsce tzw. crowdfunding, czyli zbiórki poprzez portale internetowe oraz media społecznościowe. Najbardziej znane platformy to: